Energetické úspory Karolinka Horebečví 635

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Karolinka
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006435
Zahájení projektu: 17. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Zateplení fasády, stropů a střech a výměna oken a dveří V Karolince č.p. 635 a číslo parcely 231/9.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 326 445,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 989 668,40 Kč
 
Celková částka: 3 316 114,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena