Energetické úspory Domu se sociálními byty, Kunčičky u Bašky č.p.28

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Baška
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004291
Zahájení projektu: 18. 4. 2017
Ukončení projektu: 10. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na energeticky úspornou renovaci veřejné budovy. Jedná se o budovu Domu se sociálnímy byty v Kunčičkách u Bašky, číslo popisné 28, 739 01 Baška, k.ú. Kunčičky u Bašky p. č. 526/1. Základem opatření je zateplení zejména vodorovných a svislých konstrukcí a výměna otvorových výplní.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 412 382,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 118 573,60 Kč
 
Celková částka: 3 530 956,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena