Dům služeb č.p. 81, Liptál - energetické úspory

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Liptál
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001750
Zahájení projektu: 22. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Komplexní zateplení budovy Domu služeb Liptál č.p. 81 na parcele č. 107/1 v k.ú. Liptál.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 486 742,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 730 114,20 Kč
 
Celková částka: 1 216 857,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena