5.1b Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná Písek

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr.M.Horákové 1720
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006715
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem projektu bude zateplení a výměna oken 2. stupně základní školy Svobodná Písek v případě části 5.1. a) a instalace vzduchotechniky s rekuperací v případě části 5.1 b).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 979 244,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 419 676,00 Kč
 
Celková částka: 1 398 920,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena