5.1b Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006288
Zahájení projektu: 9. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školky Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace žadatele a zajištění podmínek pro výměnu vzduchu dle platné legislativy. Jedná se o dílčí (kombinovanou) část projektu, která řeší instalaci systému nuceného větrání objektu školky a vzájemně navazuje na projekt 5.1a Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově, Hash žádosti: jQFS3P. Realizace na par. č. 2290 k.ú. Havířov Město, adresa: Mozartova 1092/2, Havířov

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 455 778,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 195 333,60 Kč
 
Celková částka: 651 112,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena