5.1b Detské centrum Chocerady - vzduchotechnika

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Detské centrum Strancice, príspevková organizace
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006828
Zahájení projektu: 19. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je součástí komplexního projektu snížení energetické náročnosti objektu Dětské léčebny v Choceradech kombinovaný na dvou žádostech (hash: "p19ZeP" a "qqAlFP"). Objekt se skládá ze dvou budov. Budova č.p. 124 leží na p.č.175, budova č.p. 189 leží na p.č. 237, vše k.ú. Chocerady [652024]. Projekt řeší instalaci vzduchotechniky se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu v prostorách kuchyně, přípravy jídel, jídelny a sesterny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 436 512,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 615 648,00 Kč
 
Celková částka: 2 052 160,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena