Rybník V sečích - náprava a prevence škod bobrem

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Arnolec
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_058/0006003
Zahájení projektu: 6. 9. 2018
Ukončení projektu: 5. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Rybník V sečích se nachází v jižní části katastrálního území Arnolec v kraji Vysočina v okrese Jihlava. Je to průtočný rybník, první z kaskády tří rybníků nacházejících se na Kouteckém potoce v nadmořské výšce 550 m n. m.. V současné době je rybník ohrožen činností zvláště chráněného druhu živočichů bobra evropského (Castor fiber), který narušil hráz i technické objekty budováním nor a děr a ohrožuje samotnou existenci rybníka jako významného krajinného prvku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 474 182,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 83 679,23 Kč
 
Celková částka: 557 862,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena