Odbahnění nádrže v Horním Adršpachu

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC ADRŠPACH
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006129
Zahájení projektu: 6. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je odbahnění nádrže a revitalizace jejího okolí v Horním Adršpachu. Jedná se o stávající vodní nádrž ležící na bezejmenném pravostranném přítoku Adršpašského potoka jihozápadně od obce Horní Adršpach. Vodní plocha slouží jako prvek zadržující přirozeným způsobem vodu v krajině. Stavební práce mají charakter odbahnění, které vyvolala žádost investora. Vodní nádrž se bude výrazným způsobem podílet na zvýšení biodiverzity území a také zlepší jeho ekologickou stabilitu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 880 228,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 97 803,20 Kč
 
Celková částka: 978 032,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena