Obnova zeleně v areálu domu pro seniory ve Zdíkově

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Zdíkov
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0006045
Zahájení projektu: 1. 3. 2018
Ukončení projektu: 12. 11. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je využití zbylé části pozemku vzniklé po výstavbě objektu občanské vybavenosti - domu pro seniory v obci Zdíkov. Řešená lokalita se nachází poblíž středu obce a v rámci navržených prací bude upravena do podoby veřejné zeleně. Navržené práce zahrnují urovnání terénu výsadbu nových stromů, keřů včetně výsevu travnatých ploch. Pro řešenou lokalitu byly vybrány přirozené druhy rostlin a dřevin, což zaručuje jejjich odolnost a životaschopnost..

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 206 512,44 Kč
Veřejné zdroje ČR: 137 674,97 Kč
 
Celková částka: 344 187,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena