Obnova Umrlčí cesty a doprovodné výsadby v krajině

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Soutice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002553
Zahájení projektu: 21. 3. 2017
Ukončení projektu: 31. 7. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektová dokumentace zpracovává návrh obnovy polní cesty a doprovodné výsadby v krajině obce Soutice. Dokumentace je zpracovaná v podrobnosti pro provedení stavby. Rizika projektu spočívají zejména v realizační fázi projektu, a toto riziko bude eliminováno činností technického a autorského dozoru, který bude v rámci projektu prováděn realizačním týmem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 733 553,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 183 388,48 Kč
 
Celková částka: 916 942,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena