Interakční prvek I.P.41

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Židlochovice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000157
Zahájení projektu: 6. 9. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší realizaci travnatého pásu s rozptýlenou zelení, která bude zastoupena domácími dřevinami, stromořadím z ovocných stromů a skupinami domácích keřů. Tento liniový pás zeleně bude propojovat zrealizované vegetační prvky v lokalitě Líchy u Židlochovic a VKP Louka pod Šejbou a rybník Šejba. Řešená lokalita je dle platných Komplexních pozemkových úprav včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Vojkovice (AGROPROJEKT PSO, s.r.o.) zařazena jako Interakční prvek I.P. 41.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 291 624,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 72 906,00 Kč
 
Celková částka: 364 530,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena