DOPLNĚNÍ KRAJINNÉ ZELENĚ NA K.Ú. VELEHRAD

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Velehrad
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000176
Zahájení projektu: 3. 10. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím nového liniového krajinného prvku (větrolam) zamezujícího větrné erozi, což podpoří zvyšování stability krajinných ekosystémů. Realizace bude vysazena původními druhy dřevin. Předkládaný krajinný prvek navazuje časově i územně na předchozí aktivity obce - výsadba stromořadí podél cyklostezky velkomoravské poutní cesty Staré Město - Velehrad.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 228 370,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 57 092,72 Kč
 
Celková částka: 285 464,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena