Aleje podél Jizery

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Semily
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_033/0002639
Zahájení projektu: 19. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je revitalizace veřejné zeleně - alejí podél řeky Jizery v centru města Semily spočívající v pokácení nevhodných dřevin, ošetření stromů a výsadbě nových 43 kusů stromů (36 kusů lípy velkolisté a 7 kusů vrb bílých). Projekt bude realizován na pozemcích města Semily p.č. 1198, 696 a 888/2 a pozemku povodí Labe p.č. 4136/1, souhlasné stanovisko povodí Labe je doloženo v příloze.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 411 309,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 274 206,41 Kč
 
Celková částka: 685 516,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena