Nakládání s odpady ve městě Nová Včelnice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Nová Včelnice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0006882
Zahájení projektu: 10. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt vytváří optimální systém nakládání s odpady, který bude zároveň v souladu s platnou legislativou, šetrný vůči životnímu prostředí a ekonomicky výhodný pro dané město.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 615 035,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 285 006,30 Kč
 
Celková částka: 1 900 042,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena