Modernizace sběrného dvora v Přerově v rámci ITI

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Technické služby města Přerova, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_085/0006912
Zahájení projektu: 3. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Navržený projekt umožní modernizaci stávajícího sběrného dvora ve městě Přerov, ulice Na Hrázi 17, a zvýšení kapacity systému sběru povinných separovaných složek odpadů o 360 t/rok. Záměrem navrhovaného projektu je pořízení velkoobjemových kontejnerů, dopravníkového pásu, mostové váhy, ocelových náběhových roštů, drtiče odpadu a betonových dílců k oddělení prostoru.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 909 600,00 Kč
Národní soukromá částka: 866 400,00 Kč
 
Celková částka: 5 776 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena