Mobilní kompostárna Pazdera

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Stavební firma Pazdera s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000865
Zahájení projektu: 15. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup techniky pro mobilní kompostování. V rámci projektu bude využíván tzv. uzavřený kompostovací systém, kdy je biologicky rozložitelný materiál ukládán do nepropustných a neprodyšných LDPE vaků, ve kterých probíhá řízené zrání kompostu, a to nastavením optimální vlhkosti a složení vakované směsi v kombinaci s kontrolou teploty ve vacích a nucenou dodávku kyslíku pomocí vzduchového čerpadla. Údaje o místech kompostování jsou uvedeny v příloze analýza potenciálu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 973 241,70 Kč
Národní soukromá částka: 701 160,30 Kč
 
Celková částka: 4 674 402,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena