Mobilní kompostárna Jaroslav Diviš

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Jaroslav Diviš
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000607
Zahájení projektu: 10. 2. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup techniky pro mobilní kompostování. V rámci projektu bude využíván tzv. uzavřený kompostovací systém, kdy je biologicky rozložitelný materiál ukládán do nepropustných a neprodyšných LDPE vaků, ve kterých probíhá řízené zrání kompostu, a to nastavením optimální vlhkosti a složení vakované směsi v kombinaci s kontrolou teploty ve vacích a nucenou dodávku kyslíku pomocí vzduchového čerpadla. Údaje o místech kompostování jsou uvedeny v příloze analýza potenciálu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 178 377,40 Kč
Národní soukromá částka: 913 831,31 Kč
 
Celková částka: 6 092 209,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena