Mgr. Petra Chocenská - svoz bioodpadu

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mgr. Petra Chocenská
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003333
Zahájení projektu: 28. 2. 2018
Ukončení projektu: 21. 8. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu bude pořízen přívěs pro převoz kontejnerů, 9 kusů velkoobjemových kontejnerů, kolový nakladač, který umožní nakládku bioodpadů do kontejnerů a štěpkovač. Projekt se zaměřuje na snížení měrné produkce bioodpadů a zlepšení systému odděleného sběru v Královéhradeckém kraji, zejména v okrese Hradec Králové a Jičín. Odpad se bude svážet na regionální kompostárny, kde dojde k jeho zpracování na kompost. Kompost je dále využit jako hnojivo, bioodpad tedy bude materiálově využit.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 720 935,00 Kč
Národní soukromá částka: 480 165,00 Kč
 
Celková částka: 3 201 100,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena