Kompostování na Rožnovsku II.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003922
Zahájení projektu: 9. 10. 2017
Ukončení projektu: 16. 8. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace separace a následné zpracování biologicky rozložitelných odpadů, zejména z údržby zeleně v obcích Mikroregionu Rožnovsko. Projektem se provede nákup 820ks sběrných nádob (kompostérů) o objemu 900 l, 20ks kompostérů o objemu 1100 l, a 60ks kompostérů o objemu 1400 l, 150ks kompostérů o objemu 2000 l, které budou zapůjčeny obyvatelům jednotlivých obcí (Horní Bečva, Prostřední Bečva, Vidče, Hutisko-Solanec, Valašská Bystřice, Vigantice) k domácímu kompostování.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 199 782,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 564 667,50 Kč
 
Celková částka: 3 764 450,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena