Kompostéry pro domácnosti

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Hněvkovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008430
Zahájení projektu: 29. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt zahrnuje nákup 200 ks domácích kompostérů o objemu 470 l / ks pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu produkovanému v domácnostech a na zahradách u domů. Obec o vytříděný bioodpad sníží objem SKO, což bude přínosem ekologickým i ekonomickým.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 659 600,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 116 400,00 Kč
 
Celková částka: 776 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena