Kompostárna pro pana Radka Poláška

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Radek Polášek
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000288
Zahájení projektu: 12. 8. 2016
Ukončení projektu: 16. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení vybavení kompostovací stanice pro zajištění zpracování BRO a BRKO pro pana Poláška a partnerskou obec Bolatice. Cílem projektu je vytvoření uceleného systému nakládání s bioodpadem. Kompostovací stanice bude umístěna na pracele číslo 2747/2 v katastrálním území Bolatice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 949 550,00 Kč
Národní soukromá částka: 873 450,00 Kč
 
Celková částka: 5 823 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena