Kompostárna Čavisov

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Marek Balnar
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000395
Zahájení projektu: 27. 12. 2016
Ukončení projektu: 25. 9. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na pořízení technologie pro kompostárnu, která bude kompostovat BRKO obcí spadajících do spádové oblasti. Bude umístěna v k.ú. Čavisov na pozemcích s p.č. 141/20, 141/21, 141/40 a 141/41. Žadatel má podepsané prohlášení od obcí s příslibem dodávek 124t BRKO. Vznikne nová kompostárna s kapacitou 300t za rok. V současné době jedná i s dalšími obcemi v okolí o možné spolupráci. Min. 90% vyprodukovaného kompostu bude využito na hnojení zemědělské půdy obhospodařované žadatelem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 199 999,95 Kč
Národní soukromá částka: 917 647,05 Kč
 
Celková částka: 6 117 647,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena