Intenzifikace systému odděleného shromažďování odpadů Rajhrad

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Rajhrad
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000860
Zahájení projektu: 16. 9. 2016
Ukončení projektu: 19. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předložený projekt je zaměřen na intenzifikaci systému odděleného shromažďování odpadů (papíru a plastů). Jedná se o intenzifikaci systému odděleného shromažďování rozšiřujícího služby pro shromažďování a svoz odpadů (papíru a plastů) v souběžně provozovaném stávajícím systému separace v recyklačních hnízdech o kvalitativně nové možnosti odděleného shromažďování jednotlivých složek odpadů z domácností (do domácností k jednotlivým rodinným domům ve spádovém území projektu budou umístěny nádoby).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 117 000,36 Kč
Veřejné zdroje ČR: 197 117,72 Kč
 
Celková částka: 1 314 118,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena