Intenzifikace sběru bioodpadu na Příbramsku

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: David Gondáš
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003717
Zahájení projektu: 3. 11. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektový záměr spočívá v nákupu sběrný nádob na separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu a mechanizace sloužící pro efektivní využití potenciálu těchto sběrných nádob.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 034 507,50 Kč
Národní soukromá částka: 888 442,50 Kč
 
Celková částka: 5 922 950,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena