EKODVŮR - Bílovice nad Svitavou 218/5

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Bílovice nad Svitavou
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000531
Zahájení projektu: 10. 10. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci realizace projektu bude vybudován sběrný dvůr v obci Bílovice nad Svitavou. Díky realizaci projektu dojde k doplnění systému třídění odpadu a vytvoří se prostor pro odkládání těchto druhů odpadu: pneumatiky, beton, cihly, tašky a keramické výrobky, železo a ocel, železné kovy, papír a lepenka, sklo, plasty, kovy, jiný biologicky nerozložitelný odpad, objemný odpad, elektrická a elektronická zařízení, nebezpečné složky komunálního odpadu. Realizace proběhne na parcele 218/5.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 796 570,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 375 865,40 Kč
 
Celková částka: 9 172 436,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena