Efektivní nakládání s odpady v obci Česká Kubice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Česká Kubice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003213
Zahájení projektu: 28. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Česká Kubice zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 507 688,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 442 533,30 Kč
 
Celková částka: 2 950 222,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena