Dovybavení systému odděleného sběru odpadů města Janovice nad Úhlavou

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Janovice nad Úhlavou
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002913
Zahájení projektu: 5. 10. 2017
Ukončení projektu: 14. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obsahem projektu je dovybavení systému odděleného sběru odpadů, s cílem zvýšit podíl separovaných složek a zvýšit materiálové využití odpadů. Předpokladem je pořízení štěpkovače a kontejnerů. U projektu nejsou předpokládána rizika. Projekt bude realizován na území města Janovice nad Úhlavou a jeho správních spádových obcí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 660 821,53 Kč
Veřejné zdroje ČR: 116 615,57 Kč
 
Celková částka: 777 437,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena