Dovybavení kompostárny Dolínek

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ing. Markéta Severová - AGROMARKET
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000645
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je dovybavení kompostárny Dolínek ležící v katastru města Odolena Voda. Bude pořízen manipulátor a mostní váha.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 308 400,25 Kč
Národní soukromá částka: 407 364,75 Kč
 
Celková částka: 2 715 765,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena