Doplnění sběru separovaných odpadů Ronov nad Doubravou

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Ronov nad Doubravou
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003196
Zahájení projektu: 11. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů ve městě Ronov nad Dobravou zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 997 830,39 Kč
Veřejné zdroje ČR: 352 558,31 Kč
 
Celková částka: 2 350 389,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena