Domácí kompostéry pro občany a vybudování sběrné sítě kontejnerů pro textil a oděvy - Praha 12

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městská část Praha 12
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003396
Zahájení projektu: 29. 8. 2017
Ukončení projektu: 9. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem předkládaného projektu je snížit produkci biologicky rozložitelných komunálních odpadů a textilního komunálního odpadu v této městské části, a to zavedením podpory domácího kompostování a pořízením kontejnerů na sběr textilu. Bude pořízeno 300 kompostérů, které budou rozmístěny na zahradách jednotlivých domů a 10 kontejnerů na textil, které budou rozmístěny u školských zařízení, případně kulturních center. Projekt zabrání vzniku 506 t komunálních odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 035 596,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 182 752,35 Kč
 
Celková částka: 1 218 349,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena