DKV - Doplnění systému separace odpadů

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0004024
Zahájení projektu: 15. 12. 2017
Ukončení projektu: 26. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je rozšíření stávajícího systému separace a svozu objemného odpadu, plastů, papíru, skla a bioodpadu od občanů a z ploch zapojených obcí - svazku obcí s názvem DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková. Projektem dojde ke snížení množství odpadu ukládaného na skládky jeho částečným odklonem ze směsného komunálního odpadu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 926 894,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 340 040,25 Kč
 
Celková částka: 2 266 935,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena