Arnošt s.r.o. - Oddělený sběr odpadů

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: ARNOŠT s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003894
Zahájení projektu: 18. 6. 2018
Ukončení projektu: 25. 1. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Mrzky zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 296 190,00 Kč
Národní soukromá částka: 405 210,00 Kč
 
Celková částka: 2 701 400,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena