Náhrada odmaštovacích prípravku obsahujících VOC

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001132
Zahájení projektu: 2. 8. 2016
Ukončení projektu: 30. 12. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt Náhrada odmašťovacích přípravků obsahujících VOC povede ke snížení emisí VOC, protože budou nahrazeny stávající mycí stoly určené k používání přípravsků obsahujících těkavé organické látky a budou nahrazeny stoly, na kterých je možno užívat přípravky na více ekologické bázi. Realizací projektu dojde ke snížení emisí z posuzované provozovny o přibližně 610 kg VOC ročně. Projekt bude realizován na pozemku parcelní č. 1233/31, 1233/1, 1233/2 na katastrálním území 744107 Rychnov nad Kněžnou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 702 950,00 Kč
Národní soukromá částka: 124 050,00 Kč
 
Celková částka: 827 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena