Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. - Solnice

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Wotan Forest, a.s.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001081
Zahájení projektu: 13. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 10. 5. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na realizaci nového biomasového kotle o výkonu 10 MW jako náhrada za stávající nízkoúčinný kotel. Nové řešení kotle bude mít především výrazný vliv na snížení emisí TZL.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 61 358 162,80 Kč
Národní soukromá částka: 50 202 133,20 Kč
 
Celková částka: 111 560 296,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena