Odkanalizování obce Poříčí u Litomyšle a místní části Zrnětín

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Poříčí u Litomyšle
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004826
Zahájení projektu: 20. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Účelem stavby je odkanalizování části obce Poříčí u Litomyšle a místní části Zrnětín a likvidace odpadních vod na stávající, kapacitně rozšířené ČOV v Poříčí. Kanalizace je navržena jako oddílná, splašková, gravitační a částečně tlaková. Gravitační kanalizace z trub PP žebrovaných SN 10 kN/m2 v obci Poříčí a z PVC potrubí SN 8 kN/m2 v místní části Zrnětín, DN 250 mm a 200 mm, tlaková z trub PE dn 75 a 63mm. Stávající ČOV bude kapacitně rozšířena z původních 250 EO na 450 EO.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 433 703,41 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 370 653,55 Kč
 
Celková částka: 21 072 476,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena