Nová Ves vodojem a vodovodní přivaděč

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Nová Ves
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004905
Zahájení projektu: 12. 7. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Účelem je vybudovat vodojem s úpravnou vody a přivaděč do obce pro zásobování obyvatel pitnou vodou. O rekonstrukci se nejedná.K vodojemu a vrtu se dovede kabelem el. energie. Vodojem se opatří hromosvodem a oplocením. Do vrtu se osadí čerpadlo. Realizace vodojemu a úpravny vody proběhne na parc. č. 262/1, katastrální území Nová Ves u Třebíče.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 045 494,59 Kč
Veřejné zdroje ČR: 713 910,81 Kč
 
Celková částka: 6 345 874,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena