Kanalizace Klentnice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Klentnice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004697
Zahájení projektu: 6. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba oddílné kanalizace s čerpání splaškových vod na ČOV Mikulov.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 250 545,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 161 861,00 Kč
 
Celková částka: 45 883 209,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena