Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004738
Zahájení projektu: 20. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu-výstavba kanalizace v částech města Rožďalovice s napojením na stáv. ČOV, která bude současně intenzifikována na vyhovující kapacitu. Projekt ze 3 podprojektů. (1.Kanalizace Rožďalovice, napojení místních částí Vinčná Lhota, Ledečky, Podlužany, 2.Kanalizace Rožďalovice napojení místních částí Stará a Nová Hasina, Podolí, 3.Rekonstrukce ČOV Rožďalovice).Intenzifikace ČOV na st. parc.432,436,437,p.p.č.468/5,468/7,468/18,468/19, 468/20,468/21,468/22 v k.ú Zámostí u Rožďalovic.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 947 732,19 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 167 246,86 Kč
 
Celková částka: 28 153 305,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena