Kanalizace a ČOV Sloupnice II. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Sloupnice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004863
Zahájení projektu: 25. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace kanalizačních stok v obci Sloupnice a jejich napojení na stávající kanalizační systém a stávající ČOV. Projekt navazuje na již dokončenou I. etapu budování infrastruktury kanalizace a ČOV v obci. V rámci předkládaného projektu (II. etapy celého řešení) bude vybudováno celkem 6 284 m kanalizačních stok a bude napojeno celkem 616 EO.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 142 452,16 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 142 785,68 Kč
 
Celková částka: 45 713 650,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena