Kanalizace a ČOV Krouna 1. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Krouna
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004759
Zahájení projektu: 27. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Účelem stavby je vybudování veřejné kanalizační sítě v obci Krouna s čistící koncovkou. Projekt bude rozetapizován, v rámci této žádosti se bude řešit výstavba 1. etapy, ve které dojde k vybudování ČOV a části stokové sítě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 52 604 940,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 283 224,80 Kč
 
Celková částka: 82 517 554,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena