Kanalizace a ČOV Kouty

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Kouty
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007220
Zahájení projektu: 4. 3. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem tohoto projektu je vybudování gravitační splaškové kanalizace, vč. veřejných částí kanalizačních přípojek, a ČOV, která bude vybudována na st. p.č. 109 v k.ú. Kouty u Bojiště, v obci Kouty.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 311 613,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 231 461,25 Kč
 
Celková částka: 28 724 100,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena