Intenzifikace ČOV Malešovice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Malešovice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004786
Zahájení projektu: 5. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Rozšíření kapacity ČOV Malešovice z 600 EO na 1200 EO.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 418 423,29 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 485 604,11 Kč
 
Celková částka: 13 205 370,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena