Doplnění lokálního výstražného a varovného systému, digitálního povodňového plánu pro obec Svor

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Svor
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0006970
Zahájení projektu: 31. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Tento projekt obsahuje doplnění a optimalizování systému varování obyvatel a zkvalitnění práce s povodňovým plánem a digitálním povodňovým plánem obce.V rámci realizace projektu bude aktualizován digitální povodňový plán a plánovací dokumentace a databáze POVIS bude optimalizována dle potřeb povodňové komise. Zároveň bude rozšířen stávající varovný informační systém obce do míst, kde není pokrytí rozhlasovým výstupem ideální.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 011 571,79 Kč
Veřejné zdroje ČR: 433 530,77 Kč
 
Celková částka: 1 445 103,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena