Digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém před povodněmi pro obec Střeň

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Střeň
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002199
Zahájení projektu: 4. 4. 2017
Ukončení projektu: 21. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Realizací projektu dojde k rozšíření a modernizaci stávajícího bezdrátového zařízení varovného a informačního systému před povodněmi v obci Střeň. Zároveň dojde k vypracování digitálního povodňového plánu. Součástí projektu je i vybudování lokálních varovných systémů. Cílem projektu je ochránit zdraví občanů a předejít škodám na majetku díky včasnému varování občanů před povodňovým nebezpečím.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 932 435,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 399 615,00 Kč
 
Celková částka: 1 332 050,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena