Čistírna odpadních vod Sluštice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Sluštice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001392
Zahájení projektu: 27. 4. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt Čistírna odpadních vod Sluštice řeší výstavbu 1. etapy ČOV s celkovou kapacitou 1200 EO (2X600EO). První etapa představuje realizaci stavební části a vybavení technologií jedné z linek, takže kapacita ČOV po dokončení projektu bude činit 600 EO a zajistí tak čištění odpadních vod z již realizovaného obecního systému tlakové kanalizace v obci Sluštice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 860 319,26 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 092 997,52 Kč
 
Celková částka: 18 604 422,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena