Modernizace a rozšíření tramvajové vozovny Pisárky - II. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Registrační číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_055/0000397
Zahájení projektu: 24. 9. 2018
Ukončení projektu: 25. 11. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Jedná se o rozšíření tramvajové vozovny v Pisárkách v Brně - dostavba haly vozovny, rozšíření o další plochu pro kryté stání souprav a zřízení nového stanoviště denního ošetření a denního očištění vozů (kontrola podvozku z revizního kanálu, kontrola pantografů z revizních lávek, očištění vnějších a vnitřních prostor tramvaje), instalace technologií pro denní údržbu vozidel, která ve vozovně doposud chybí atd. mající za cíl vytvořit podmínky pro vyšší využívání dopravy v elektrické trakci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 351 439 635,75 Kč
Národní soukromá částka: 62 018 759,25 Kč
 
Celková částka: 413 458 395,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena