Pradlenka BARBORKA

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: AKROBRAB s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001387
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Sociální podnik AKROBRAB s.r.o. je nově založená společnost, která bude provozovat prádelnu - "Pradlenka BARBORKA". Pradlenka BARBORKA bude poskytovat služby především občanům i organizacím Ledče nad Sázavou a blízkého okolí. V rámci sociálního podniku bude vytvořeno 9 pracovních míst, z toho 6 pro cílovou skupinu znevýhodněných osob - zdravotně postižených a dlouhohodobě nezaměstnaných. Kromě pracovních příležitostí bude věnována pozornost sociálnímu začlenění pracovníků z cílové skupiny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 115 994,31 Kč
Národní soukromá částka: 726 351,94 Kč
 
Celková částka: 4 842 346,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena