MAS Bystřička pro děti a pro rodiče

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Bystřička, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008133
Zahájení projektu: 1. 2. 2018
Ukončení projektu: 31. 10. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt zrealizuje během 33 měsíců celkem 35 táborů během školních prázdnin ve čtyřech obcích MAS Bystřička - Bukovany, Domašov, Hlubočky a Velká Bystřice. Projekt je určen pro rodiče předškolních a školních dětí 1. stupně ZŠ. Předpokládaný min. počet zapojených osob je 108. Průměrná kapacita tábora je 20 dětí. Do přípravy projektu byly zapojeny spolky z území. Celkový rozpočet projektu je 2 044 106,25. Cílem projektu je zlepšit podmínky pro sladění rodinného a pracovního života.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 737 490,31 Kč
Veřejné zdroje ČR: 306 615,94 Kč
 
Celková částka: 2 044 106,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena