Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006227
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 30. 8. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt si klade za cíl přispět k pozitivní změně názorů na charakter strojírenských profesí, k odbourávání předsudků vůči uplatnění dívek/žen ve strojírenství. Tohoto cíle chce projekt dosáhnout cíleným proškolováním kariérových poradců na ÚP ČR a výchovných/kariérových poradců na ZŠ a SŠ, kteří, vedle rodičů, významně ovlivňují rozhodování dívek/žen při dalším profesním vzděláváním. Dále pak projekt chce vnést do kar. poradenství nové informace o povaze pracovních pozic v tech. oborech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 628 862,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 628 862,50 Kč
 
Celková částka: 7 257 725,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena