Dětská skupina Pidi Midi u louky

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: EKO-CENTRUM Pidi Midi z.s.
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015100
Zahájení projektu: 1. 9. 2019
Ukončení projektu: 28. 2. 2022
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

- číslo projektu podpořeného z OPZ výzev č. 03_15_035, 03_15_036, 03_16_132, 03_17_073 a 03_17_074, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002205 - adresa místa provozu dětské skupiny: Pavla Stránského 3399/2a, 400 01 Ústí nad Labem; vymezení prostor, kde bude zařízení provozováno: hlavní dům a přístavba k hlavnímu domu, - kapacitu dětské skupiny, tj. počet míst= 10, - celkový harmonogram projektu od 1.9.2019 do 28.2.2022, - forma dětské skupiny: pro veřejnost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 351 967,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 415 053,00 Kč
 
Celková částka: 2 767 020,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena